Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Literatura elektrotechnologiczna w ujęciu chronologicznym w latach 2011 - 2020 r.

 1. Wciślik Mirosław Elektrotechnika pieców łukowych prądu przemiennego: zagadnienia wybrane Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011
 2. Strzyżewski Janusz Grzejnictwo elektryczne: ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, instalacje specjalne: ochrony budynków, podgrzewania rynien i dachów, ciągów kanalizacyjnych Polcen, Warszawa 2012
 3. Radek Norbert Laboratorium wiązkowych technologii obróbki materiałów Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2013
 4. Hering Mieczysław Technika świetlna’09. T.3, rozdz. 40 – Promienniki podczerwieni Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Warszawa 2013
 5. Grzbiela Czesław, Łoziak Władyslaw Zarys elektrotermii. Dodatek do miesięcznika „INPE” SEP Zeszyt 47 COSiW SEP, Zakład Wydawniczy „INPE” Bełchatów 2014
 6. Zgraja Jerzy Współpraca źródła z obciążeniem w procesach nagrzewania indukcyjnego, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2019
 7. Marek Gała, Antoni Sawicki, Kazimierz Jagieła. Modeling of asymmetrical operating states of AC electric arc furnace in the power system, Proceedings of the International Conference „Applications of Electromagnetics in Modern Engineering and Medicine” June 9-12, 2019, Janów Podlaski, Poland POBIERZ
 8. Antoni Sawicki. The universal Mayr-Pentegov model of the electric arc, PPRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, R. 95 NR 12/2019 POBIERZ
 9. Marek Gała, Antoni Sawicki, Kazimierz Jagieła, Janusz Rak. Wpływ procesów inicjacji i gaszenia łuków w piecach łukowych AC na stany asymetrii układu zasilania, Zeszyty Naukowe Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 67 2019. POBIERZ
 10. Antoni Sawicki. Mathematical Differential and Integral Models in the Macromodelling of Electric Arc Using Voltage and Current Controlled Sources, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, No. 6/2019 POBIERZ
 11. Antoni Sawicki. Mathematical Differential and Integral Models in the Macromodelling of Electric Arc Using Voltage and Current Controlled Sources Part 2. Selected Mathematical Arc Macromodels with Explicitly Defined Current and Voltage Characteristics, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, No. 1/2020 POBIERZ
 12. Marek Gała, Janusz Rak, Kazimierz Jagieła, Antoni Sawicki. Wpływ zjawisk w obwodzie wielko prądowym na pracę układu zasilania pieca Lukowego AC, PPRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, R. 96 NR 3/2020 POBIERZ
 13. Antoni Sawicki. The Mayr-Pentegov Model of Electric Arc with Selected Static Current-Voltage Characteristics, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, No. 3/2020 POBIERZ