Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Kontakt z Komitetem

POLSKI KOMITET ELEKTROTECHNOLOGII

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

00-950 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14

tel. (48) 42 631 27 59 e-mail: pket@pket.sep.com.pl