Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Prezydium Komitetu (kadencja 2022 r. - 2026 r.)

 Przewodniczący - dr hab. inż. Albert Smalcerz, prof. PS

 Wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Marcin Wesołowski

 Sekretarz - dr hab. inż. Roman Przyłucki, prof. PS  

 Honorowy Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Mieczysław Hering

    Członkowie Prezydium:  

    1. Jerzy Barglik         7. Paweł Surdacki

    2. Piotr Borkowski        8. Robert Kazała

    3. Mirosław Wcislik        9. Witold Kobos

    4. Jerzy Zgraja          10. Ryszard Niedbała  

    5. Dariusz Czerwiński       11. Piotr Urbanek

    6. Antoni Sawicki         12. Zbigniew Waradzyn

Członkowie komitetu

 1. Jerzy Barglik
 2. Tadeusz Wieczorek
 3. Roman Przyłucki
 4. Andrzej Zborowski
 5. Romuald Janion
 6. Krzysztof Januszkiewicz
 7. Wojciech Łobodziński
 8. Ryszard Niedbała
 9. Dominik Sankowski
 10. Tadeusz Skoczowski
 11. Andrzej Wąsowski
 12. Mirosław Wciślik
 13. Marcin Wesołowski
 14. Piotr Urbanek
 15. Jerzy Zgraja
 16. Robert Kazała
 17. Antoni Sawicki
 18. Albert Smalcerz
 19. Zbigniew Waradzyn
 20. Tomasz Teodorczyk
 21. Witold Staszewski
 22. Dariusz Czerwiński
 23. Michał Łanczont
 24. Grzegorz Komarzyniec
 25. Paweł Surdacki
 26. Michał Łaskawski
 27. Jacek Kucharski
 28. Sławomir Golak
 29. Piotr Borkowski
 30. Witold Kobos
 31. Marcin Kasprzak
 32. Piotr Legutko
 33. Adrian Smagór

Członkowie Seniorzy komitetu

 1. Romuald Kadzimierz
 2. Alicja Kurek
 3. Zofia Pragłowska-Gorczyńska
 4. Krystyna Eckersdorf

Pozostają w naszej pamięci

 1. Czesław Sajdak † (2007 r.)
 2. Konrad Domke † (2015 r.)
 3. Jerzy Pasternak † (2016 r.)
 4. Jacek Hauser † (2019 r.)
 5. Tadeusz Janowski † (2022 r.)