Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Literatura elektrotechnologiczna w ujęciu chronologicznym w latach 2001 - 2010 r.

 1. Kruczinin Anatoli M., Sawicki Antoni Piece i urządzenia plazmowe Cz.1: Piece i urządzenia plazmowe ciśnienia atmosferycznego Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001
 2. Kruczinin Anatoli M., Sawicki Antoni Piece i urządzenia plazmowe Cz.2: Piece plazmowo-próżniowe i właściwości elektrod plazmotronów Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001
 3. Łoziak Władysław Maszyny, urządzenia elektryczne i automatyka w przemyśle, rozdz.9 - Elektrotermia Wydawnictwo Śląsk Katowice 2001
 4. Nitkiewicz Zygmunt Wykorzystanie łukowych źródeł plazmy w inżynierii powierzchni Wydawnictwo WIPMIFS, Częstochowa 2001
 5. Skoczowski Stanisław Deterministyczna identyfikacja i jej Wykorzystanie w odpornej regulacji PID temperatury Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2001
 6. Śliwiński Antoni Ultradźwięki i ich zastosowania, wyd.2 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2001
 7. Piech Jerzy Piece ceramiczne i szklarskie Wydawnictwo AGH, Kraków 2001
 8. Barglik Jerzy Nagrzewanie indukcyjne wsadów płaskich w polu poprzecznym. Symulacja komputerowa i weryfikacja doświadczalna Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1565, seria "Hutnictwo", z. 65, Gliwice 2002
 9. Kurek Krzysztof, Smalcerz Albert. Ways of applying computer simulation for the research on various means protecting electromagnetic radiation. Computer aided design of electroheat devices, Monografia, vol. 34, 2002, Politechnika Śląska
 10. Kowalczyk Marek Nowoczesne systemy grzewcze. Promienniki podczerwieni Wydawnictwo SOLAREN- BIS, Gdański 2002
 11. Rodacki Tadeusz, Kandyba Andrzej Urządzenia elektrotermiczne Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
 12. Hering Mieczysław, Sajdak Czesław, Wciślik Mirosław (Ed) Computer Aided Design of Electroheat Devices. Monografia Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
 13. Krouchinin Anatoli M., Sawicki Antoni A Theory of Electrical Arc Heating Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2003
 14. Buczek Kazimierz, Binkowski Tomasz, Kuryło Kazimierz Elektrotermia: laboratorium Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2003
 15. Strzyżewski Janusz Ogrzewanie elektryczne FPE, Warszawa 2003
 16. Kurek Krzysztof, Niklewicz Michał, Smalcerz Albert. Wpływ ekranów na rozkład pola elektromagnetycznego i temperaturowego. Generowanie i wymiana ciepła w urządzeniach elektrycznych : II Konferencja naukowo-techniczna, Zeszyty Naukowe, Politechnika Łódzka. Elektryka, vol. 928, nr 101, 2003, Politechnika Łódzka
 17. Styp-Rekowski Michał (Red.) Wybrane zagadnienia obróbek skoncentrowaną wiązką energii Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2003
 18. Dobaj Edward Maszyny i urządzenia spawalnicze. Wyd.2 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2004
 19. Domke Konrad Modelowanie, symulacja i badanie radiacyjnej wymiany ciepła w środowisku Radiance Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004
 20. Kowalczyk Marek Gazowe i elektryczne promienniki podczerwieni: Komfort, oszczędność, ekologia Zakład Nowych Technik Cieplnych, Gdańsk 2004
 21. Kurek Krzysztof, Smalcerz Albert. The short-circuit coil application as a way of limiting negative influences of the magnetic field. International Symposium on Heating by Electromagnetic Sources: HES-04, Padua, Italy, June 23-25, 2004
 22. Kurek Krzysztof, Smalcerz Albert. Badanie skuteczności różnych środków ochronnych dla ograniczenia negatywnego oddziaływania pola elektromagnetycznego wokół urządzeń elektrotermicznych. XXVII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów : IC-SPETO 2004, Gliwice - Niedzica, 26-29.05.2004 : T. 1, 2004, ISBN 83-85940-26-X
 23. Kruczinin Anatoli M., Sawicki Antoni Podstawy projektowania układów dynamicznych z łukiem elektrycznym Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
 24. Barglik Jerzy et all Postępy w inżynierii materiałowej i metalurgii Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005
 25. Krouchinin Anatoli M., Sawicki Antoni Modelling of the constricted arc in plasma generators Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2005
 26. Pasternak Jerzy Vademecum Elektryka, rozdz.16 - Elektrotermia Centralny Ośrodek Szkole- nia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2005
 27. Hauser Jacek Elektrotechnika: podstawy elektrotermii i techniki świetlnej Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006
 28. Kurek Krzysztof, Smalcerz Albert. Electromagnetic fields exposure around induction heaters and methods of its limitation. International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment: EHE'06, Madeira, Portugal, 27-29.04.2006
 29. Kurek Krzysztof, Smalcerz Albert. Ograniczenie pola elektromagnetycznego wokół urządzeń grzejnych wykorzystywanych w metalurgii - badanie ekranów wielowarstwowych. Modelowanie i sterowanie procesów elektrotermicznych: 50 lat Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP i SIiTPH, Kielce, 24-26 września 2007 r, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne. Elektryka, vol. 5, 2007, Politechnika Świętokrzyska
 30. Kurek Krzysztof, Niklewicz Michał, Smalcerz Albert. Estimation of chosen parameters influence on induction hardening process of gears. XVI International Congress on Electricity Applications in Modern World: UIE 2008, Kraków, 19-21 May 2008
 31. Kurek Krzysztof, Smalcerz Albert. Badanie ekranów wielowarstwowych tłumiących pole magnetyczne wokół nagrzewnic indukcyjnych. Przegląd Elektrotechniczny, R. 84 7/2008.
 32. Niklewicz Michał, Smalcerz Albert, Kurek Alicja. Estimation of system geometry and inductor frequency importance in induction hardening process of gears. Przegląd Elektrotechniczny, R. 84 11/2008.
 33. Hering Mieczysław, Łobodziński Wojciech Poradnik inżyniera elektryka. T. 1, rozdz. 13 – Elektrotermia. Wyd.3 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2009
 34. Stryczewska Henryka Technologie plazmowe w energetyce i inżynierii środowiska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009
 35. Janowski Tadeusz, Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej (Red) Technologie nadprzewodnikowe i plazmowe w energetyce Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2009
 36. Wąsowski Andrzej Dopasowanie trójfazowego urządzenia łukowego do systemu elektroenergetycznego Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009
 37. Niklewicz Michał, Smalcerz Albert. Wykorzystanie trójcewkowego wzbudnika cylindrycznego w procesie nagrzewania indukcyjnego kół zębatych. Generowanie i wymiana ciepła w urządzeniach elektrycznych: IV Konferencja naukowo-techniczna, Zeszyty Naukowe, Politechnika Łódzka. Elektryka, vol. 1046, nr 118, 2009, Politechnika Łódzka
 38. Gołębiowski Jerzy et all Analiza nieustalonego pola termicznego w elektrycznych grzejnikach podłogowych i w kablach prądu stałego Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 2010
 39. Łoziak Władysław, Waradzyn Zbigniew Poradnik montera elektryka, t.2, rozdz.2 – Elektrotermia Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2010
 40. Polski Komitet Normalizacyjny Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Cz. 841 Elektrotermia przemysłowa PN –IEC 60050-841 Polski Komitet Normalizacyjny 2010
 41. Sawicki Antoni (red) Zagadnienia energetyczne wybranych urządzeń elektrycznych systemów stalowniczych Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010
 42. Niklewicz Michał, Smalcerz Albert. Wykorzystanie trójcewkowego wzbudnika cylindrycznego w procesie nagrzewania indukcyjnego kół zębatych. Przegląd Elektrotechniczny, R. 86 5/2010.