Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Literatura elektrotechnologiczna w ujęciu chronologicznym w latach 1991 - 2000 r.

 1. Dubik Adam Zastosowanie laserów Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1991
 2. Dmochowski Zbigniew Urządzenie elektrotermiczne: wykład autoryzowany Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1991
 3. Sokołowska Aleksandra Niekonwencjonalne środki syntezy materiałów Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991
 4. Michalski Ludwik, Eckersdorf Krystyna, Kucharski Jacek, McGhee John Temperture Measurement. 2ad ed. John Wiley &Sons. Ltd, Chichester,New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto. 1991
 5. Kurbiel Aleksy Indukcyjne urządzenia elektrotermiczne Wydawnictwa Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków 1992
 6. Kotarba Jerzy Energia elektryczna w ogrzewaniu pomieszczeń Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1992
 7. Hering Mieczysław Podstawy elektrotermii. Cz.1 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1992
 8. Sondij Franciszek Poradnik montera elektryka, rozdz. 14 – Elektrotermia, wyd.2 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1992
 9. Szczypiorowski Andrzej Badanie zachowania się strug plazmy niskotemperaturowej w reaktorze zasilanym symetrycznie przez trzy palniki plazmowo – łukowe Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1992
 10. Służalec Adolf Technologia spajania Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1993
 11. Karbowniczek Mirosław Elektrometalurgia stali. Ćwiczenia Wydawnictwa Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków 1993
 12. Kutzner Janusz Przepływ plazmy w dyfuzyjnym wyładowaniu łukowym w próżni Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1993
 13. Barglik Jerzy et all Laboratorium elektrotermii dla studentów wydziałów nieelektrycznych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993
 14. Sajdak Czesław et all Laboratorium elektrotermii Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993
 15. Sawicki Antoni Laboratorium elektrotechnologii Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1993
 16. Sajdak Czesław Elektrotermia Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1994
 17. Sajdak Czesław Elektrotermia: materiały pomocnicze do wykładów dla studentów wydziałów nieelektrycznych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1994
 18. Sondij Franciszek Termokinetyka. Zagadnienia wybrane Politechnika Lubelska, Wydawnictwa Uczelniane 1994
 19. Adamska Janina, Handke Adam, Musierowicz Kazimierz Przemiany energii elektrycznej. Przykłady obliczeniowe: elektrotermia, elektrochemia techniczna, technika oświetleniowa Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994
 20. Janowski Tadeusz, Złonkiewicz Zbigniew Elektrotechnologie Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994
 21. Badziak Jan Lasery ekscymerowe dużej mocy Wyd. Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy i Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa 1995
 22. Burakowski Tadeusz, Wierzchoń Tadeusz. Inżynieria powierzchni metali Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1995
 23. Kensik Roman Eksploatacja urządzeń spawalniczych. Cz.1: Źródła spawalnicze Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995
 24. Klimpel Andrzej Technologia zgrzewania Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995
 25. Skrzypek Tadeusz, Sajdak Czesław Elektrotermia w Polsce w latach 1965-1994. Zeszyt Historyczny Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa 1995
 26. Rodacki Tadeusz, Przytocki Władysław Stabilizacja procesu spawania łukiem prądu przemiennego Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996
 27. Sajdak Czesław, Kurek Alicja Wspomaganie komputerowe projektowania indukcyjnych pieców tyglowych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996
 28. Kurbiel Aleksy Nagrzewanie urządzeniami elektronicznymi Wydawnictwa Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków 1996
 29. Hauser Jacek Podstawy elektrotermicznego przetwarzania energii Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań 1996
 30. Barglik Jerzy Kurek Krzysztof Sajdak Czesław Zbiór zadań testowych i egzaminacyjnych. Elektrotechnika. Maszyny elektryczne. Elektronika. Elektrotermia Skrypt Politechniki Śląskiej nr 2049 Gliwice 1997
 31. Jagodziński Zenon Przetworniki ultradźwiękowe. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1997
 32. Miernik Krzysztof Działanie i budowa magnetronowych urządzeń rozpylających Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1997
 33. Morel Stefan Powłoki natryskiwane cieplnie Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997
 34. Urbaniak Zdzisław Zgrzewanie tworzyw sztucznych. Zgrzewarki i generatory wielkiej częstotliwości Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1997
 35. Kruczinin Anatoli M., Sawicki Antoni Urządzenia elektrotechnologiczne z nagrzewa- niem łukowym i plazmowym. Cz.1. Teoria nagrzewania łukowego i plazmowego Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997
 36. Hauser Jacek Praca oporowych przewodów grzejnych w wybranych układach termokinetycznych Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998
 37. Januszkiewicz Krzysztof Elektryczne akumulacyjne ogrzewanie pomieszczeń Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 1998
 38. Kamińska-Benmechernen Aniela Wytwarzanie i modelowanie plazmy w plazmotronach łukowych Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998
 39. Michalski Ludwik, Eckersdorf Krystyna, Kucharski Jacek Termometria: Przyrządy i metody Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998
 40. Rodacki Tadeusz, Kandyba Andrzej Energoelektroniczne układy zasilania plazmotronów prądu stałego Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998
 41. Hering Mieczysław Podstawy elektrotermii. Cz.2 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1998
 42. Rudnicki Zbigniew Radiacyjny przepływ ciepła w piecach przemysłowych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999
 43. Sajdak Czesław (red) Obliczenia parametrów oraz symulacja pracy pieców i nagrzewnic elektrycznych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999
 44. Przyłucki Roman, Sajdak Czesław Obliczenia parametrów indukcyjnych urządzeń grzejnych do wsadów płaskich Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000
 45. Skoczowski Stanisław Technika regulacji temperatury. Systemy regulacji, regulatory przemysłowe Redakcja Czasopisma Pomiary Automatyka Kontrola, Warszawa 2000
 46. Kruczinin Anatoli M., Sawicki Antoni Piece i urządzenia łukowe Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000
 47. Przyłucki Roman, Sajdak Czesław Obliczenia parametrów indukcyjnych urządzeń grzejnych do wsadów płaskich Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000
 48. Skoczkowski Tadeusz Modelowanie i symulacja sprzężonych zjawisk polowych w urządzeniach elektrotermicznych: podstawy teoretyczne Instytut Naukowo Badadawczy ZTUREK, Warszawa 2000