Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Literatura elektrotechnologiczna w ujęciu chronologicznym w latach 1981 - 1990 r.

 1. Michalski Ludwik, Kuźmiński Krzysztof, Sadowski Jerzy Regulacja temperatury urządzeń elektrotermicznych Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1981
 2. Podrzucki Czesław Szopa Jerzy Piece i urządzenia metalurgiczne stosowane w odlewnictwie Wydawnictwo Śląsk Katowice 1982
 3. Sala Aleksander Radiacyjna wymiana ciepła Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1982
 4. Woźniak Kazimierz Materiały ścierne. Wytwarzanie i własności Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1982
 5. Król Leszek Redukcja bezpośrednia rud żelaza Wydawnictwo Śląsk Katowice 1983
 6. Brzeski Jerzy Chemia plazmy niskotemperaturowej Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1983
 7. Milewski Andrzej Metody badań materiałów w paśmie bardzo wielkich częstotliwości Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1983
 8. Fikus Franciszek, Sajdak Czesław, Kurek Alicja, Chruścicki W Laboratorium elektrotermii dla studentów wydziałów nieelektrycznych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1983
 9. Friedel Kazimierz Oddziaływanie wiązki elektronowej na ciało stałe w warunkach głębokiej penetracji Wydawnictwo Politechniki Wrocławskie, Wrocław 1983
 10. Sondij Franciszek Elektrotermia. Elektroenergetyka przemysłowych urządzeń grzejnych Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1984
 11. Lebiedziejewski Mirosław Elektrody grafitowe Wydawnictwo Śląsk Katowice 1984
 12. Tosun Haluk Pochłanianie energii elektromagnetycznej przez obiekty biologiczne. Materiały do studiów i ba­dań Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1984
 13. Klimpel Andrzej Nowoczesne technologie spajania metali Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1984
 14. Sondij Franciszek Nagrzewanie indukcyjne: stenogram wykładów Z elektrotermii Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1984
 15. Masny Jan, Teresiak Zdzisław Przemiany energii elektrycznej. Zagadnienia wybrane Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1985
 16. Kordus Aleksander Plazma. Właściwości i zastosowanie w technice Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1985
 17. Michalski Ludwik, Eckersdorf Krystyna Pomiary temperatury Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1986
 18. Gozdecki Tomasz, Hering Mieczysław, Łobodziński Wojciech Elektroniczne urządzenia grzejne. Wyd. 2 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986
 19. Sosnowski Remigiusz Żelazostopy. Część I – Podstawy Fizykochemiczne procesów. Technologia Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1986
 20. Sajdak Czesław Samek Edward Nagrzewanie indukcyjne. Podstawy teoretyczne i zastosowanie. Wyd.2 Wydawnictwo Śląsk Katowice 1987
 21. Tochowicz Stanisław, Siwka Jerzy, Derda Włodzimierz Elektrometalurgia stali. Ćwiczenia laboratoryjne Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1987
 22. Kurbiel Aleksy Elektrotermiczne urządzenia łukowe Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1988
 23. Tochowicz Stanisław Wytapianie stali w piecach elektrycznych Wydawnictwo Śląsk Katowice 1988
 24. Kabata Jan Nagrzewanie rezystancyjne Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1988
 25. Augustyniak Wiesław Burakowski Tadeusz Giziński Jerzy Termometria przemysłowa w obróbce cieplnej Metali. Poradnik Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 1989
 26. Barwicz Wiesław Wiązka elektronowa w przemyśle Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1989
 27. Hauser Jacek Domke Konrad Laboratorium elektrotermii Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1989
 28. Klimpel Andrzej Technologia spawania Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1989
 29. Domański Roman Promieniowanie laserowe – oddziaływanie na ciała stałe Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1990
 30. Golanowski Jerzy, Gudra Tadeusz Podstawy techniki ultradźwięku. Ćwiczenia laboratoryjne Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1990
 31. Szymański Henryk Friedel Kazimierz Słówko Witold Urządzenie elektronowiązkowe Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1990
 32. Talarczyk Edmund Podstawy techniki ultradźwięków Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1990
 33. Tyczkowski Jacek Cienkie warstwy polimerów plazmowych Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1990