Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Literatura elektrotechnologiczna w ujęciu chronologicznym w latach 1971 - 1980 r.

 1. Chodkowski Szczepan Metalurgia metali nieżelaznych Wydawnictwo Śląsk Katowice 1971
 2. Ryżko Stanisław Ebert Jan Wzmacniacze rezonansowe i generatory mocy wielkiej częstotliwości Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1971
 3. Ebert Jan Fiok Adam Obliczanie wzmacniaczy i generatorów mocy wielkiej częstotliwości Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1971
 4. Burakowski Tadeusz., Giziński Jerzy Segmenty promiennikowe i ich zastosowanie przemysłowe Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1971
 5. Kalinowski Bohdan Borysowski Juliusz Zastosowanie plazmy w technologii chemicznej Instytut Badań Jądrowych, Warszawa 1971
 6. Jachowicz Andrzej Obliczenia elektrotermiczne oraz projektowanie Elektrycznych narzędzi i przyrządów grzejnych Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1972
 7. Mączewski-Rowiński Bohdan Ultradźwięki w przemyśle Instytut Wydawniczy CRZZ 1972
 8. Hering Mieczysław Laboratorium elektrotermii, wyd.2 Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1972
 9. Orman Zofia Woźniak Mieczysław Metalurgia aluminium Wydawnictwo Śląsk Katowice 1972
 10. Popiłow Lech Jakowlewicz Elektrofizyczna i elektrochemiczna obróbka materiałów Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1972
 11. Szymański Henryk Friedel Kazimierz Słówko Witold Mikroobróbka wiązką elektronową Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1972
 12. Sadowski Andrzej Krehlik Rudolf Laser w obróbce materiałów i metrologii Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1973
 13. Horoszko Eugeniusz (red) Pomiary elektrotermiczne: wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych z elektrotermii Wydawnictwo AGH 1973
 14. Kordus Aleksander Plazma w technice Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1973
 15. Łukaszewicz Marian (red) Zastosowania wiązki elektronowej Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1973
 16. Fikus Franciszek Pole magnetyczne w cylindrycznych nagrzewnicach indukcyjnych o skończonej długości Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1974
 17. Mazanek Tadeusz, Tochowicz Stanisław Elektrometalurgia stali Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1974
 18. Zagajewski Tadeusz Malzacher Stanisław Kwieciński Aleksander Elektronika przemysłowa, wyd.4 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1975
 19. Służalec Adolf Technologia zgrzewania Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1975
 20. Fikus Franciszek Miejscowe indukcyjne nagrzewanie rur w procesach obróbki plastycznej Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1976
 21. Gryżewski Zdzisław Eksploatacja pieców elektrycznych Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 1976
 22. Składzień Jan Termokinetyka dla elektryków Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1977
 23. Skoczowski Stanisław Dwustanowa regulacja temperatury Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1977
 24. Szargut Jan Metody numeryczne w obliczeniach cieplnych pieców przemysłowych Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1977
 25. Citkowicz Antoni Materiały oporowe i elementy grzejne w urządzeniach do obróbki cieplnej Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo- Technicznej i Ekonomicznej, Warszawa 1977
 26. Jasińska Bogusława Metale nieżelazne - metalurgia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978
 27. Nowicki Marian Lasery w technologii elektronowej i obróbce materiałów Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1978
 28. Szczygieł Zbigniew Jasińska Bogusława Elektrometalurgia metali nieżelaznych Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978
 29. Tochowicz Stanisław, Klisiewicz Zygmunt Metalurgia próżniowa stali Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1978
 30. Fikus Franciszek, Wieczorek Tadeusz Urządzenia magnetohydrodynamiczne w odlewniach i hutach Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1979
 31. Korniewicz Henryk, Koperski Andrzej Elektrotermia. Higiena pracy w polach wielkiej częstotliwości Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1979
 32. Radek Norbert Laboratorium wiązkowych technologii obróbki materiałów Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2013
 33. Radomski Tadeusz, Ciszewski Andrzej Lutowanie Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1979
 34. Andrusieczko Adam Grzejnictwo elektrodowe w przemyśle szklarskim Wydawnictwo Instytutu Szkła i Ceramiki, Warszawa 1980
 35. Celiński Zdzisław Plazma Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980
 36. Danielski Lech (red) Laboratorium przemian energii elektrycznej Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980
 37. Domański Wiktor, Pielaciński Mieczysław Elektryczne ogrzewanie wagonów komunikacji międzynarodowej. Wyd.2 Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980
 38. Hering Mieczysław Termokinetyka dla elektryków Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1980
 39. Masny Jan Teresiak Zbigniew Przemiany energii elektrycznej Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980
 40. Składzień Jan Zbiór zadań z termokinetyki Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej, Gliwice 1980
 41. Zgoła Błażej Przyspieszenie dojrzewania betonu rezystancyjnym elektronagrzewem Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1980
 42. Kozłowski Marek Odbiorniki oświetleniowe i grzejne Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 1980