Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Literatura elektrotechnologiczna w ujęciu chronologicznym w latach 1961 - 1970 r.

 1. Lewandowski Bogusław Zgrzewarki pojemnościowe do tworzyw termoplastycznych Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1961
 2. Ryszka Emil Szargut Jan Piece przemysłowe w hutnictwie metali nieżelaznych Wydawnictwo Górniczo- Hutnicze, Katowice 1961
 3. Gołębiowski Kazimierz Wysokotemperaturowe laboratoryjne piece oporowe Wydawnictwo Górniczo- Hutnicze, Katowice 1962
 4. Krychniak Stefan Elektryczne ogrzewanie wagonu podmiejskiego Typu 43A Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1962
 5. Podrzucki Czesław, Szopa Jerzy Odlewnicze piece metalurgiczne Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź, Warszawa 1962
 6. Olszak Feliks Mazanek Tadeusz Metalurgia stali. T.2, Elektrometalurgia Wydawnictwo Górniczo- Hutnicze, Katowice 1962
 7. Olszak Feliks Mamro Kazimierz Stalownicze procesy próżniowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź, Kraków 1963
 8. Burakowski Tadeusz., Giziński Jerzy, Sala Aleksander Podczerwień i jej zastosowanie Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1963
 9. Mazur Marian Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1964
 10. Simpson Peter Grzanie indukcyjne: projektowanie wzbudników i układów Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1964
 11. Cihelka Jaromir Ogrzewanie przez promieniowanie Arkady, Warszawa 1965
 12. Domański Wiktor, Krychniak Stefan, Tajer Tadeusz Elektryczne ogrzewanie i oświetlenie wagonów piętrowych, restauracyjnych i sypialnych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1965
 13. Orman Marian, Ormanowa Zofia Technologia magnezu i jego stopów Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1965
 14. Pawlak Edmund Zgrzewanie ultradźwiękowe Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1965
 15. Bakish Robert Wiązka elektronów w technice Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1966
 16. Schwartz Tadeusz Termokinetyka układów elektrotermicznych Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1966
 17. Kącki Edward Termokinetyka Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1967
 18. Węgrzyński Władysław Generatory lampowe wielkiej częstotliwości do grzania indukcyjnego Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1967
 19. Hahn Stefan, Kuński Ryszard Termostaty elektroniczne Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1968
 20. Zatyka Henryk Spawanie wiązką elektronów Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1968
 21. Liwiński Wojciech Nagrzewnice indukcyjne skrośne Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1968
 22. Szymański Andrzej Synteza acetylenu z metanu w strumieniu plazmy niskotemperaturowej Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968
 23. Barwicz Wiesław Mulak Andrzej Szymański Henryk Zastosowania optyki elektronowej Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1969
 24. Ginzburg Abram Solomonovič Promieniowanie podczerwone w przemyśle spożywczym Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1969
 25. Filipowicz Jerzy, Żbikowski Mieczysław Studium możliwości i opłacalności stosowania w Warszawie elektrycznego grzejnictwa akumulacyjnego Rada Naukowa przy Prezydium Stołecznej Rady Naukowej, Warszawa 1969
 26. Kensik Roman Elektryczne sieci spawalnicze Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1969
 27. Michalski Ludwik, Eckersdorf Krystyna Pomiary temperatury Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1969
 28. Donskoj Aleksander Vasil’evič. et all (red) Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1970
 29. Celiński Zdzisław Podstawy fizyki plazmy w zastosowaniach technicznych Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970
 30. Burakowski Tadeusz., Giziński Jerzy, Sala Aleksander Promienniki podczerwieni Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1970
 31. Lebiedziejewski Mirosław, Szudek Maria Wyroby z węgla i grafitu Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1970
 32. Gutowski Ryszard Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe: poradnik Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1970