Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Literatura elektrotechnologiczna w ujęciu chronologicznym w latach 1946 - 1960 r.

 1. Schwartz Tadeusz Grzejnictwo elektryczne - Podstawy Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1946
 2. Schwartz Tadeusz Grzejnictwo elektryczne - Grzejniki Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1947
 3. Gajewski Franciszek J. Encyklopedia grzejników elektrycznych Biuro Naukowo – Wydawnicze Franciszka J. Gajewskiego, Zakopane 1947
 4. Gajewski Franciszek J. Grzejniki elektryczne. Informacje ogólne Biuro Naukowo – Wydawnicze Franciszka J. Gajewskiego, Zakopane 1947
 5. Orman Marian Lekkie metale i ich stopy Spółdzielnia Wydawnicza Pracowników Technicznych Szkół Akademickich, Kraków 1947
 6. Domanus Józef Grzejnictwo elektryczne Trzaska, Evert, Michalski 1948
 7. Mazur Marian Oświetlenie i ogrzewanie elektryczne: kurs licealny: wykłady przeznaczone dla studiujących w Państwowym Technikum Korespondencyjnym Państwowe Technicum Korespondencyjne, Warszawa 1949
 8. Ostaszewski Józef Grzejniki elektryczne do okresowego Wygrzewania odwiertów naftowych Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Stalinogród 1949
 9. Schwartz Tadeusz Elektrotermia, t. I Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1950
 10. Drewnowski Kazimierz (red) Polski słownik elektryczny. Dział 9, Elektrotermia Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centralna Komisja Słownictwa Elektrycznego, Warszawa 1950
 11. Ludkiewicz Adam Elektrometalurgia stali Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Kraków 1950
 12. Sochor Bronisław Elektrotermia Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa 1951
 13. Mazur Marian Suszenie podczerwienią w przemyśle chemicznym Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1951
 14. Wierusz-Kowalski Stanisław Elektryczne grzejnictwo przemysłowe Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1951
 15. Romer Edmund Pomiary temperatury w technice Książnica-Atlas, Wrocław 1951
 16. Sochor Bronisław Termometry elektryczne Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1952
 17. Wasilewski Ludwik Elektrochemia techniczna i elektrometalurgia. Cz.1 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Gliwice 1952
 18. Schwartz Tadeusz Elektrotermia, t. II Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953
 19. Stankiewicz Mieczysław Wytapianie stali w elektrycznych piecach łukowych Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1953
 20. Mazur Marian Elektryczne urządzenia grzejne Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953
 21. Mazur Marian Nagrzewanie promiennikowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953
 22. Lejkin Veniamin Efimovič. Wytapianie stali w piecach elektrycznych Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1953
 23. Sochor Bronisław Elektryczne urządzenia grzejne oporowe w przemyśle Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1953
 24. Edneral Fedor Prokopevič Elektrometalurgia Wydawnictwo Górniczo –Hutnicze, Stalinogród 1954
 25. Heid Herrmann, Kollmar Albrecht Ogrzewanie przez promieniowanie Budownictwo i Architektura, Warszawa 1954
 26. Nowak Karol Szudek Maria Elektrody węglowe i inne wyroby z węgla uszlachetnionego Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1954
 27. Schwartz Tadeusz Grzejnictwo elektryczne Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1954
 28. Bielajew Anatolij Ivanovič Metalurgia lekkich metali - Elektroliza i rafinacja aluminium, wyd.2 Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1954
 29. Olszak Feliks Holewiński Stanisław Kozielski Józef Żelazostopy, wyd. 1 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1954
 30. Wasilewski Ludwik Elektrochemia techniczna i elektrometalurgia. Elektrochemia środowisk rozżarzonych i stopionych, Cz.2 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Gliwice 1954
 31. Wiesiołowski Wsiewołod Stiepanowicz., Szmanienkow Iwan Wasiliewicz, Nosacziew Ewgenij Wasiliewicz Urządzenia grzejne w praktyce laboratoryjnej. Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1954
 32. Domanus Józef Budowa i obsługa elektrycznych grzejników do gotowania Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1955
 33. Kosieradzki Paweł Obróbka cieplna metali Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1955
 34. Sochor Bronisław Elektryczne piece oporowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955
 35. Staub Fryderyk Obróbka cieplna metali: stal i stopy metali nieżelaznych Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź, Kraków 1955
 36. Fidyk Stanisław Nagrzewanie promiennikowe w przemyśle drzewnym Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego 1956
 37. Kulikov Aleksandr Aleksandrowič Urządzenia elektryczne w hutach metali nieżelaznych Wydawnictwo Górniczo- Hutnicze, Stalinogrod 1956
 38. Lejkin Veniamin Efimovič, Sacharuk Pavel Aleksandrovich Elektrometalurgia stali i żelazostopów Wydawnictwo Górniczo – Hutnicze, Stalinogród 1956
 39. Mazur Marian, Skrzypek Tadeusz, Siciński Ryszard Parowski Stefan Zastosowanie przemysłowe grzejnictwa indukcyjnego i pojemnościowego Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1956
 40. Jemielewski Janusz Piece do topienia metali nieżelaznych Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1956
 41. Gajewski Zdzisław Termometry Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1957
 42. Horoszko Eugeniusz Racjonalna eksploatacja stalowniczych pieców łukowych: referaty z kursu zorganizowanego w Akademii Wydawnictwo AGH 1957
 43. Olszak Feliks Holewiński Stanisław Kozielski Józef Żelazostopy, wyd. 2 Wydawnictwo AGH Kraków 1957
 44. Olszak Feliks Kozielski Józef Żelazostopy Wydawnictwo Górniczo- Hutnicze, Kraków 1958
 45. Staub Fryderyk, Tokarski Mieczysław Obróbka cieplna metali i stopów nieżelaznych Wydawnictwo Górniczo- Hutnicze, Katowice 1958
 46. Knoch Kaźmierczak Halina, Kaźmierczak Józef Hartowanie indukcyjne Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1959
 47. Olszak Feliks, Machniewicz Jerzy Elektrometalurgia stali Wydawnictwo AGH, Kraków 1959
 48. Sochor Bronisław, Luciński Jerzy, Michalski Ludwik Regulacja i regulatory temperatury w elektrycznych urządzeniach grzejnych Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1960
 49. Malzacher Stanisław Automatyka procesów w grzejnictwie wielkiej częstotliwości Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1960