Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Literatura elektrotermiczna w ujęciu chronologicznym

 1. Anonim Elektryczność w kuchni Wyd. Związek Elektrowni Polskich, Warszawa 1928
 2. Anonim Elektryczność w gospodarstwie wiejskim Wyd. Związek Elektrowni Polskich, Warszawa 1928
 3. Anonim Elektryczna kuchnia kawalerska Wyd. Pomorska Drukarnia Rolnicza, Toruń 1935
 4. Pomorska Elektrownia Krajowa „Gródek”, Sp. Akc. w Toruniu Elektryczne ogrzewanie kościołów Zakład Graficzny Jan Karolczak, Toruń 1936
 5. Binder Leon Technologia metali w zagadnieniach praktycznych i bieżących. T.1, Hutnictwo, wielkie piece, gruszki besemerowskie i tomasowskie, piece martinowskie, elektryczne, stale specjalne, metale poza żelazem, stopy metali Katowice 1938
 6. Rygielski Marian Druty oporowe w elektrotechnice: tabele do Obliczania grzejników elektrycznych łącznie z zasadami obliczania Skł. gł. Właśc. Księg. J Lisowskiej, Warszawa 1939
 7. Schwartz Tadeusz Grzejnictwo elektryczne - Podstawy Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1946
 8. Schwartz Tadeusz Grzejnictwo elektryczne - Grzejniki Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1947
 9. Gajewski Franciszek J. Encyklopedia grzejników elektrycznych Biuro Naukowo – Wydawnicze Franciszka J. Gajewskiego, Zakopane 1947
 10. Gajewski Franciszek J. Grzejniki elektryczne. Informacje ogólne Biuro Naukowo – Wydawnicze Franciszka J. Gajewskiego, Zakopane 1947
 11. Orman Marian Lekkie metale i ich stopy Spółdzielnia Wydawnicza Pracowników Technicznych Szkół Akademickich, Kraków 1947
 12. Domanus Józef Grzejnictwo elektryczne Trzaska, Evert, Michalski 1948
 13. Mazur Marian Oświetlenie i ogrzewanie elektryczne: kurs licealny: wykłady przeznaczone dla studiujących w Państwowym Technikum Korespondencyjnym Państwowe Technicum Korespondencyjne, Warszawa 1949
 14. Ostaszewski Józef Grzejniki elektryczne do okresowego Wygrzewania odwiertów naftowych Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Stalinogród 1949
 15. Schwartz Tadeusz Elektrotermia, t. I Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1950
 16. Drewnowski Kazimierz (red) Polski słownik elektryczny. Dział 9, Elektrotermia Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Centralna Komisja Słownictwa Elektrycznego, Warszawa 1950
 17. Ludkiewicz Adam Elektrometalurgia stali Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Kraków 1950
 18. Sochor Bronisław Elektrotermia Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa 1951
 19. Mazur Marian Suszenie podczerwienią w przemyśle chemicznym Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1951
 20. Wierusz-Kowalski Stanisław Elektryczne grzejnictwo przemysłowe Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1951
 21. Romer Edmund Pomiary temperatury w technice Książnica-Atlas, Wrocław 1951
 22. Sochor Bronisław Termometry elektryczne Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1952
 23. Wasilewski Ludwik Elektrochemia techniczna i elektrometalurgia. Cz.1 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Gliwice 1952
 24. Schwartz Tadeusz Elektrotermia, t. II Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953
 25. Stankiewicz Mieczysław Wytapianie stali w elektrycznych piecach łukowych Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1953
 26. Mazur Marian Elektryczne urządzenia grzejne Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953
 27. Mazur Marian Nagrzewanie promiennikowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1953
 28. Lejkin Veniamin Efimovič. Wytapianie stali w piecach elektrycznych Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1953
 29. Sochor Bronisław Elektryczne urządzenia grzejne oporowe w przemyśle Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1953
 30. Edneral Fedor Prokopevič Elektrometalurgia Wydawnictwo Górniczo –Hutnicze, Stalinogród 1954
 31. Heid Herrmann, Kollmar Albrecht Ogrzewanie przez promieniowanie Budownictwo i Architektura, Warszawa 1954
 32. Nowak Karol Szudek Maria Elektrody węglowe i inne wyroby z węgla uszlachetnionego Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1954
 33. Schwartz Tadeusz Grzejnictwo elektryczne Trzaska, Evert, Michalski, Warszawa 1954
 34. Bielajew Anatolij Ivanovič Metalurgia lekkich metali - Elektroliza i rafinacja aluminium, wyd.2 Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1954
 35. Olszak Feliks Holewiński Stanisław Kozielski Józef Żelazostopy, wyd. 1 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1954
 36. Wasilewski Ludwik Elektrochemia techniczna i elektrometalurgia. Elektrochemia środowisk rozżarzonych i stopionych, Cz.2 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Gliwice 1954
 37. Wiesiołowski Wsiewołod Stiepanowicz., Szmanienkow Iwan Wasiliewicz, Nosacziew Ewgenij Wasiliewicz Urządzenia grzejne w praktyce laboratoryjnej. Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1954
 38. Domanus Józef Budowa i obsługa elektrycznych grzejników do gotowania Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1955
 39. Kosieradzki Paweł Obróbka cieplna metali Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1955
 40. Sochor Bronisław Elektryczne piece oporowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955
 41. Staub Fryderyk Obróbka cieplna metali: stal i stopy metali nieżelaznych Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź, Kraków 1955
 42. Fidyk Stanisław Nagrzewanie promiennikowe w przemyśle drzewnym Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego 1956
 43. Kulikov Aleksandr Aleksandrowič Urządzenia elektryczne w hutach metali nieżelaznych Wydawnictwo Górniczo- Hutnicze, Stalinogrod 1956
 44. Lejkin Veniamin Efimovič, Sacharuk Pavel Aleksandrovich Elektrometalurgia stali i żelazostopów Wydawnictwo Górniczo – Hutnicze, Stalinogród 1956
 45. Mazur Marian, Skrzypek Tadeusz, Siciński Ryszard Parowski Stefan Zastosowanie przemysłowe grzejnictwa indukcyjnego i pojemnościowego Państwowe Wydawnictwo Techniczne, Warszawa 1956
 46. Jemielewski Janusz Piece do topienia metali nieżelaznych Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1956
 47. Gajewski Zdzisław Termometry Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1957
 48. Horoszko Eugeniusz Racjonalna eksploatacja stalowniczych pieców łukowych: referaty z kursu zorganizowanego w Akademii Wydawnictwo AGH 1957
 49. Olszak Feliks Holewiński Stanisław Kozielski Józef Żelazostopy, wyd. 2 Wydawnictwo AGH Kraków 1957
 50. Olszak Feliks Kozielski Józef Żelazostopy Wydawnictwo Górniczo- Hutnicze, Kraków 1958
 51. Staub Fryderyk, Tokarski Mieczysław Obróbka cieplna metali i stopów nieżelaznych Wydawnictwo Górniczo- Hutnicze, Katowice 1958
 52. Knoch Kaźmierczak Halina, Kaźmierczak Józef Hartowanie indukcyjne Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1959
 53. Olszak Feliks, Machniewicz Jerzy Elektrometalurgia stali Wydawnictwo AGH, Kraków 1959
 54. Sochor Bronisław, Luciński Jerzy, Michalski Ludwik Regulacja i regulatory temperatury w elektrycznych urządzeniach grzejnych Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1960
 55. Malzacher Stanisław Automatyka procesów w grzejnictwie wielkiej częstotliwości Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1960
 56. Lewandowski Bogusław Zgrzewarki pojemnościowe do tworzyw termoplastycznych Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1961
 57. Ryszka Emil Szargut Jan Piece przemysłowe w hutnictwie metali nieżelaznych Wydawnictwo Górniczo- Hutnicze, Katowice 1961
 58. Gołębiowski Kazimierz Wysokotemperaturowe laboratoryjne piece oporowe Wydawnictwo Górniczo- Hutnicze, Katowice 1962
 59. Krychniak Stefan Elektryczne ogrzewanie wagonu podmiejskiego Typu 43A Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1962
 60. Podrzucki Czesław, Szopa Jerzy Odlewnicze piece metalurgiczne Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź, Warszawa 1962
 61. Olszak Feliks Mazanek Tadeusz Metalurgia stali. T.2, Elektrometalurgia Wydawnictwo Górniczo- Hutnicze, Katowice 1962
 62. Olszak Feliks Mamro Kazimierz Stalownicze procesy próżniowe Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź, Kraków 1963
 63. Burakowski Tadeusz., Giziński Jerzy, Sala Aleksander Podczerwień i jej zastosowanie Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1963
 64. Mazur Marian Przemysłowe urządzenia elektrotermiczne Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1964
 65. Simpson Peter Grzanie indukcyjne: projektowanie wzbudników i układów Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1964
 66. Cihelka Jaromir Ogrzewanie przez promieniowanie Arkady, Warszawa 1965
 67. Domański Wiktor, Krychniak Stefan, Tajer Tadeusz Elektryczne ogrzewanie i oświetlenie wagonów piętrowych, restauracyjnych i sypialnych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1965
 68. Orman Marian, Ormanowa Zofia Technologia magnezu i jego stopów Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1965
 69. Pawlak Edmund Zgrzewanie ultradźwiękowe Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1965
 70. Bakish Robert Wiązka elektronów w technice Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1966
 71. Schwartz Tadeusz Termokinetyka układów elektrotermicznych Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1966
 72. Kącki Edward Termokinetyka Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1967
 73. Węgrzyński Władysław Generatory lampowe wielkiej częstotliwości do grzania indukcyjnego Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1967
 74. Hahn Stefan, Kuński Ryszard Termostaty elektroniczne Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1968
 75. Zatyka Henryk Spawanie wiązką elektronów Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1968
 76. Liwiński Wojciech Nagrzewnice indukcyjne skrośne Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1968
 77. Szymański Andrzej Synteza acetylenu z metanu w strumieniu plazmy niskotemperaturowej Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968
 78. Barwicz Wiesław Mulak Andrzej Szymański Henryk Zastosowania optyki elektronowej Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1969
 79. Ginzburg Abram Solomonovič Promieniowanie podczerwone w przemyśle spożywczym Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1969
 80. Filipowicz Jerzy, Żbikowski Mieczysław Studium możliwości i opłacalności stosowania w Warszawie elektrycznego grzejnictwa akumulacyjnego Rada Naukowa przy Prezydium Stołecznej Rady Naukowej, Warszawa 1969
 81. Kensik Roman Elektryczne sieci spawalnicze Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1969
 82. Michalski Ludwik, Eckersdorf Krystyna Pomiary temperatury Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1969
 83. Donskoj Aleksander Vasil’evič. et all (red) Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1970
 84. Celiński Zdzisław Podstawy fizyki plazmy w zastosowaniach technicznych Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970
 85. Burakowski Tadeusz., Giziński Jerzy, Sala Aleksander Promienniki podczerwieni Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1970
 86. Lebiedziejewski Mirosław, Szudek Maria Wyroby z węgla i grafitu Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1970
 87. Gutowski Ryszard Nagrzewanie indukcyjne i pojemnościowe: poradnik Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1970
 88. Chodkowski Szczepan Metalurgia metali nieżelaznych Wydawnictwo Śląsk Katowice 1971
 89. Ryżko Stanisław Ebert Jan Wzmacniacze rezonansowe i generatory mocy wielkiej częstotliwości Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1971
 90. Ebert Jan Fiok Adam Obliczanie wzmacniaczy i generatorów mocy wielkiej częstotliwości Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1971
 91. Burakowski Tadeusz., Giziński Jerzy Segmenty promiennikowe i ich zastosowanie przemysłowe Wydawnictwo Katalogów i Cenników, Warszawa 1971
 92. Kalinowski Bohdan Borysowski Juliusz Zastosowanie plazmy w technologii chemicznej Instytut Badań Jądrowych, Warszawa 1971
 93. Jachowicz Andrzej Obliczenia elektrotermiczne oraz projektowanie Elektrycznych narzędzi i przyrządów grzejnych Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1972
 94. Mączewski-Rowiński Bohdan Ultradźwięki w przemyśle Instytut Wydawniczy CRZZ 1972
 95. Hering Mieczysław Laboratorium elektrotermii, wyd.2 Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1972
 96. Orman Zofia Woźniak Mieczysław Metalurgia aluminium Wydawnictwo Śląsk Katowice 1972
 97. Popiłow Lech Jakowlewicz Elektrofizyczna i elektrochemiczna obróbka materiałów Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1972
 98. Szymański Henryk Friedel Kazimierz Słówko Witold Mikroobróbka wiązką elektronową Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1972
 99. Sadowski Andrzej Krehlik Rudolf Laser w obróbce materiałów i metrologii Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1973
 100. Horoszko Eugeniusz (red) Pomiary elektrotermiczne: wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych z elektrotermii Wydawnictwo AGH 1973
 101. Kordus Aleksander Plazma w technice Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1973
 102. Łukaszewicz Marian (red) Zastosowania wiązki elektronowej Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1973
 103. Fikus Franciszek Pole magnetyczne w cylindrycznych nagrzewnicach indukcyjnych o skończonej długości Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1974
 104. Mazanek Tadeusz, Tochowicz Stanisław Elektrometalurgia stali Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1974
 105. Zagajewski Tadeusz Malzacher Stanisław Kwieciński Aleksander Elektronika przemysłowa, wyd.4 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1975
 106. Służalec Adolf Technologia zgrzewania Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1975
 107. Fikus Franciszek Miejscowe indukcyjne nagrzewanie rur w procesach obróbki plastycznej Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1976
 108. Gryżewski Zdzisław Eksploatacja pieców elektrycznych Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 1976
 109. Składzień Jan Termokinetyka dla elektryków Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1977
 110. Skoczowski Stanisław Dwustanowa regulacja temperatury Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1977
 111. Szargut Jan Metody numeryczne w obliczeniach cieplnych pieców przemysłowych Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1977
 112. Citkowicz Antoni Materiały oporowe i elementy grzejne w urządzeniach do obróbki cieplnej Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo- Technicznej i Ekonomicznej, Warszawa 1977
 113. Jasińska Bogusława Metale nieżelazne - metalurgia Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978
 114. Nowicki Marian Lasery w technologii elektronowej i obróbce materiałów Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1978
 115. Szczygieł Zbigniew Jasińska Bogusława Elektrometalurgia metali nieżelaznych Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978
 116. Tochowicz Stanisław, Klisiewicz Zygmunt Metalurgia próżniowa stali Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1978
 117. Fikus Franciszek, Wieczorek Tadeusz Urządzenia magnetohydrodynamiczne w odlewniach i hutach Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1979
 118. Korniewicz Henryk, Koperski Andrzej Elektrotermia. Higiena pracy w polach wielkiej częstotliwości Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1979
 119. Radek Norbert Laboratorium wiązkowych technologii obróbki materiałów Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2013
 120. Radomski Tadeusz, Ciszewski Andrzej Lutowanie Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1979
 121. Andrusieczko Adam Grzejnictwo elektrodowe w przemyśle szklarskim Wydawnictwo Instytutu Szkła i Ceramiki, Warszawa 1980
 122. Celiński Zdzisław Plazma Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980
 123. Danielski Lech (red) Laboratorium przemian energii elektrycznej Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980
 124. Domański Wiktor, Pielaciński Mieczysław Elektryczne ogrzewanie wagonów komunikacji międzynarodowej. Wyd.2 Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980
 125. Hering Mieczysław Termokinetyka dla elektryków Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1980
 126. Masny Jan Teresiak Zbigniew Przemiany energii elektrycznej Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980
 127. Składzień Jan Zbiór zadań z termokinetyki Dział Wydawnictw Politechniki Śląskiej, Gliwice 1980
 128. Zgoła Błażej Przyspieszenie dojrzewania betonu rezystancyjnym elektronagrzewem Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1980
 129. Kozłowski Marek Odbiorniki oświetleniowe i grzejne Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 1980
 130. Michalski Ludwik, Kuźmiński Krzysztof, Sadowski Jerzy Regulacja temperatury urządzeń elektrotermicznych Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1981
 131. Podrzucki Czesław Szopa Jerzy Piece i urządzenia metalurgiczne stosowane w odlewnictwie Wydawnictwo Śląsk Katowice 1982
 132. Sala Aleksander Radiacyjna wymiana ciepła Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1982
 133. Woźniak Kazimierz Materiały ścierne. Wytwarzanie i własności Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1982
 134. Król Leszek Redukcja bezpośrednia rud żelaza Wydawnictwo Śląsk Katowice 1983
 135. Brzeski Jerzy Chemia plazmy niskotemperaturowej Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1983
 136. Milewski Andrzej Metody badań materiałów w paśmie bardzo wielkich częstotliwości Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 1983
 137. Fikus Franciszek, Sajdak Czesław, Kurek Alicja, Chruścicki W Laboratorium elektrotermii dla studentów wydziałów nieelektrycznych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1983
 138. Friedel Kazimierz Oddziaływanie wiązki elektronowej na ciało stałe w warunkach głębokiej penetracji Wydawnictwo Politechniki Wrocławskie, Wrocław 1983
 139. Sondij Franciszek Elektrotermia. Elektroenergetyka przemysłowych urządzeń grzejnych Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 1984
 140. Lebiedziejewski Mirosław Elektrody grafitowe Wydawnictwo Śląsk Katowice 1984
 141. Tosun Haluk Pochłanianie energii elektromagnetycznej przez obiekty biologiczne. Materiały do studiów i ba­dań Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 1984
 142. Klimpel Andrzej Nowoczesne technologie spajania metali Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1984
 143. Sondij Franciszek Nagrzewanie indukcyjne: stenogram wykładów Z elektrotermii Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1984
 144. Masny Jan, Teresiak Zdzisław Przemiany energii elektrycznej. Zagadnienia wybrane Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1985
 145. Kordus Aleksander Plazma. Właściwości i zastosowanie w technice Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1985
 146. Michalski Ludwik, Eckersdorf Krystyna Pomiary temperatury Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1986
 147. Gozdecki Tomasz, Hering Mieczysław, Łobodziński Wojciech Elektroniczne urządzenia grzejne. Wyd. 2 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986
 148. Sosnowski Remigiusz Żelazostopy. Część I – Podstawy Fizykochemiczne procesów. Technologia Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1986
 149. Sajdak Czesław Samek Edward Nagrzewanie indukcyjne. Podstawy teoretyczne i zastosowanie. Wyd.2 Wydawnictwo Śląsk Katowice 1987
 150. Tochowicz Stanisław, Siwka Jerzy, Derda Włodzimierz Elektrometalurgia stali. Ćwiczenia laboratoryjne Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1987
 151. Kurbiel Aleksy Elektrotermiczne urządzenia łukowe Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1988
 152. Tochowicz Stanisław Wytapianie stali w piecach elektrycznych Wydawnictwo Śląsk Katowice 1988
 153. Kabata Jan Nagrzewanie rezystancyjne Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1988
 154. Augustyniak Wiesław Burakowski Tadeusz Giziński Jerzy Termometria przemysłowa w obróbce cieplnej Metali. Poradnik Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa 1989
 155. Barwicz Wiesław Wiązka elektronowa w przemyśle Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1989
 156. Hauser Jacek Domke Konrad Laboratorium elektrotermii Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1989
 157. Klimpel Andrzej Technologia spawania Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1989
 158. Domański Roman Promieniowanie laserowe – oddziaływanie na ciała stałe Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1990
 159. Golanowski Jerzy, Gudra Tadeusz Podstawy techniki ultradźwięku. Ćwiczenia laboratoryjne Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1990
 160. Szymański Henryk Friedel Kazimierz Słówko Witold Urządzenie elektronowiązkowe Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1990
 161. Talarczyk Edmund Podstawy techniki ultradźwięków Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1990
 162. Tyczkowski Jacek Cienkie warstwy polimerów plazmowych Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1990
 163. Dubik Adam Zastosowanie laserów Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1991
 164. Dmochowski Zbigniew Urządzenie elektrotermiczne: wykład autoryzowany Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 1991
 165. Sokołowska Aleksandra Niekonwencjonalne środki syntezy materiałów Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991
 166. Michalski Ludwik, Eckersdorf Krystyna, Kucharski Jacek, McGhee John Temperture Measurement. 2ad ed. John Wiley &Sons. Ltd, Chichester,New York, Weinheim, Brisbane, Singapore, Toronto. 1991
 167. Kurbiel Aleksy Indukcyjne urządzenia elektrotermiczne Wydawnictwa Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków 1992
 168. Kotarba Jerzy Energia elektryczna w ogrzewaniu pomieszczeń Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1992
 169. Hering Mieczysław Podstawy elektrotermii. Cz.1 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1992
 170. Sondij Franciszek Poradnik montera elektryka, rozdz. 14 – Elektrotermia, wyd.2 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1992
 171. Szczypiorowski Andrzej Badanie zachowania się strug plazmy niskotemperaturowej w reaktorze zasilanym symetrycznie przez trzy palniki plazmowo – łukowe Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1992
 172. Służalec Adolf Technologia spajania Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1993
 173. Karbowniczek Mirosław Elektrometalurgia stali. Ćwiczenia Wydawnictwa Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków 1993
 174. Kutzner Janusz Przepływ plazmy w dyfuzyjnym wyładowaniu łukowym w próżni Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1993
 175. Barglik Jerzy et all Laboratorium elektrotermii dla studentów wydziałów nieelektrycznych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993
 176. Sajdak Czesław et all Laboratorium elektrotermii Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993
 177. Sawicki Antoni Laboratorium elektrotechnologii Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1993
 178. Sajdak Czesław Elektrotermia Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1994
 179. Sajdak Czesław Elektrotermia: materiały pomocnicze do wykładów dla studentów wydziałów nieelektrycznych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1994
 180. Sondij Franciszek Termokinetyka. Zagadnienia wybrane Politechnika Lubelska, Wydawnictwa Uczelniane 1994
 181. Adamska Janina, Handke Adam, Musierowicz Kazimierz Przemiany energii elektrycznej. Przykłady obliczeniowe: elektrotermia, elektrochemia techniczna, technika oświetleniowa Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej, Poznań 1994
 182. Janowski Tadeusz, Złonkiewicz Zbigniew Elektrotechnologie Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994
 183. Badziak Jan Lasery ekscymerowe dużej mocy Wyd. Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy i Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa 1995
 184. Burakowski Tadeusz, Wierzchoń Tadeusz. Inżynieria powierzchni metali Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1995
 185. Kensik Roman Eksploatacja urządzeń spawalniczych. Cz.1: Źródła spawalnicze Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1995
 186. Klimpel Andrzej Technologia zgrzewania Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 1995
 187. Skrzypek Tadeusz, Sajdak Czesław Elektrotermia w Polsce w latach 1965-1994. Zeszyt Historyczny Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Warszawa 1995
 188. Rodacki Tadeusz, Przytocki Władysław Stabilizacja procesu spawania łukiem prądu przemiennego Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996
 189. Sajdak Czesław, Kurek Alicja Wspomaganie komputerowe projektowania indukcyjnych pieców tyglowych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996
 190. Kurbiel Aleksy Nagrzewanie urządzeniami elektronicznymi Wydawnictwa Akademii Górniczo Hutniczej, Kraków 1996
 191. Hauser Jacek Podstawy elektrotermicznego przetwarzania energii Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań 1996
 192. Barglik Jerzy Kurek Krzysztof Sajdak Czesław Zbiór zadań testowych i egzaminacyjnych. Elektrotechnika. Maszyny elektryczne. Elektronika. Elektrotermia Skrypt Politechniki Śląskiej nr 2049 Gliwice 1997
 193. Jagodziński Zenon Przetworniki ultradźwiękowe. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1997
 194. Miernik Krzysztof Działanie i budowa magnetronowych urządzeń rozpylających Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1997
 195. Morel Stefan Powłoki natryskiwane cieplnie Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997
 196. Urbaniak Zdzisław Zgrzewanie tworzyw sztucznych. Zgrzewarki i generatory wielkiej częstotliwości Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1997
 197. Kruczinin Anatoli M., Sawicki Antoni Urządzenia elektrotechnologiczne z nagrzewa- niem łukowym i plazmowym. Cz.1. Teoria nagrzewania łukowego i plazmowego Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997
 198. Hauser Jacek Praca oporowych przewodów grzejnych w wybranych układach termokinetycznych Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998
 199. Januszkiewicz Krzysztof Elektryczne akumulacyjne ogrzewanie pomieszczeń Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 1998
 200. Kamińska-Benmechernen Aniela Wytwarzanie i modelowanie plazmy w plazmotronach łukowych Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1998
 201. Michalski Ludwik, Eckersdorf Krystyna, Kucharski Jacek Termometria: Przyrządy i metody Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 1998
 202. Rodacki Tadeusz, Kandyba Andrzej Energoelektroniczne układy zasilania plazmotronów prądu stałego Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998
 203. Hering Mieczysław Podstawy elektrotermii. Cz.2 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 1998
 204. Rudnicki Zbigniew Radiacyjny przepływ ciepła w piecach przemysłowych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999
 205. Sajdak Czesław (red) Obliczenia parametrów oraz symulacja pracy pieców i nagrzewnic elektrycznych Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999
 206. Przyłucki Roman, Sajdak Czesław Obliczenia parametrów indukcyjnych urządzeń grzejnych do wsadów płaskich Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000
 207. Skoczowski Stanisław Technika regulacji temperatury. Systemy regulacji, regulatory przemysłowe Redakcja Czasopisma Pomiary Automatyka Kontrola, Warszawa 2000
 208. Kruczinin Anatoli M., Sawicki Antoni Piece i urządzenia łukowe Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000
 209. Przyłucki Roman, Sajdak Czesław Obliczenia parametrów indukcyjnych urządzeń grzejnych do wsadów płaskich Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2000
 210. Skoczkowski Tadeusz Modelowanie i symulacja sprzężonych zjawisk polowych w urządzeniach elektrotermicznych: podstawy teoretyczne Instytut Naukowo Badadawczy ZTUREK, Warszawa 2000
 211. Kruczinin Anatoli M., Sawicki Antoni Piece i urządzenia plazmowe Cz.1: Piece i urządzenia plazmowe ciśnienia atmosferycznego Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001
 212. Kruczinin Anatoli M., Sawicki Antoni Piece i urządzenia plazmowe Cz.2: Piece plazmowo-próżniowe i właściwości elektrod plazmotronów Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001
 213. Łoziak Władysław Maszyny, urządzenia elektryczne i automatyka w przemyśle, rozdz.9 - Elektrotermia Wydawnictwo Śląsk Katowice 2001
 214. Nitkiewicz Zygmunt Wykorzystanie łukowych źródeł plazmy w inżynierii powierzchni Wydawnictwo WIPMIFS, Częstochowa 2001
 215. Skoczowski Stanisław Deterministyczna identyfikacja i jej Wykorzystanie w odpornej regulacji PID temperatury Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2001
 216. Śliwiński Antoni Ultradźwięki i ich zastosowania, wyd.2 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2001
 217. Piech Jerzy Piece ceramiczne i szklarskie Wydawnictwo AGH, Kraków 2001
 218. Barglik Jerzy Nagrzewanie indukcyjne wsadów płaskich w polu poprzecznym. Symulacja komputerowa i weryfikacja doświadczalna Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1565, seria \\\\"Hutnictwo\\\\", z. 65, Gliwice 2002
 219. Kowalczyk Marek Nowoczesne systemy grzewcze. Promienniki podczerwieni Wydawnictwo SOLAREN- BIS, Gdański 2002
 220. Rodacki Tadeusz, Kandyba Andrzej Urządzenia elektrotermiczne Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
 221. Hering Mieczysław, Sajdak Czesław, Wciślik Mirosław (Ed) Computer Aided Design of Electroheat Devices. Monografia Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
 222. Krouchinin Anatoli M., Sawicki Antoni A Theory of Electrical Arc Heating Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2003
 223. Buczek Kazimierz, Binkowski Tomasz, Kuryło Kazimierz Elektrotermia: laboratorium Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2003
 224. Strzyżewski Janusz Ogrzewanie elektryczne FPE, Warszawa 2003
 225. Styp-Rekowski Michał (Red.) Wybrane zagadnienia obróbek skoncentrowaną wiązką energii Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 2003
 226. Dobaj Edward Maszyny i urządzenia spawalnicze. Wyd.2 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2004
 227. Domke Konrad Modelowanie, symulacja i badanie radiacyjnej wymiany ciepła w środowisku Radiance Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004
 228. Kowalczyk Marek Gazowe i elektryczne promienniki podczerwieni: Komfort, oszczędność, ekologia Zakład Nowych Technik Cieplnych, Gdańsk 2004
 229. Kruczinin Anatoli M., Sawicki Antoni Podstawy projektowania układów dynamicznych z łukiem elektrycznym Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
 230. Barglik Jerzy et all Postępy w inżynierii materiałowej i metalurgii Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005
 231. Krouchinin Anatoli M., Sawicki Antoni Modelling of the constricted arc in plasma generators Publishing Office of Czestochowa University of Technology, Częstochowa 2005
 232. Pasternak Jerzy Vademecum Elektryka, rozdz.16 - Elektrotermia Centralny Ośrodek Szkole- nia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2005
 233. Hauser Jacek Elektrotechnika: podstawy elektrotermii i techniki świetlnej Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006
 234. Hering Mieczysław, Łobodziński Wojciech Poradnik inżyniera elektryka. T. 1, rozdz. 13 – Elektrotermia. Wyd.3 Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2009
 235. Stryczewska Henryka Technologie plazmowe w energetyce i inżynierii środowiska. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2009
 236. Janowski Tadeusz, Stryczewska Henryka, Wac-Włodarczyk Andrzej (Red) Technologie nadprzewodnikowe i plazmowe w energetyce Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2009
 237. Wąsowski Andrzej Dopasowanie trójfazowego urządzenia łukowego do systemu elektroenergetycznego Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009
 238. Gołębiowski Jerzy et all Analiza nieustalonego pola termicznego w elektrycznych grzejnikach podłogowych i w kablach prądu stałego Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 2010
 239. Łoziak Władysław, Waradzyn Zbigniew Poradnik montera elektryka, t.2, rozdz.2 – Elektrotermia Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa 2010
 240. Polski Komitet Normalizacyjny Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki – Cz. 841 Elektrotermia przemysłowa PN –IEC 60050-841 Polski Komitet Normalizacyjny 2010
 241. Sawicki Antoni (red) Zagadnienia energetyczne wybranych urządzeń elektrycznych systemów stalowniczych Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010
 242. Wciślik Mirosław Elektrotechnika pieców łukowych prądu przemiennego: zagadnienia wybrane Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2011
 243. Strzyżewski Janusz Grzejnictwo elektryczne: ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, instalacje specjalne: ochrony budynków, podgrzewania rynien i dachów, ciągów kanalizacyjnych Polcen, Warszawa 2012
 244. Radek Norbert Laboratorium wiązkowych technologii obróbki materiałów Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2013
 245. Hering Mieczysław Technika świetlna’09. T.3, rozdz. 40 – Promienniki podczerwieni Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Warszawa 2013
 246. Grzbiela Czesław, Łoziak Władyslaw Zarys elektrotermii. Dodatek do miesięcznika „INPE” SEP Zeszyt 47 COSiW SEP, Zakład Wydawniczy „INPE” Bełchatów 2014