Polski Komitet Elektrotechnologii SEP

Członkowie komitetu

 1. Jerzy Barglik
 2. Romuald Kadzimierz
 3. Alicja Kurek
 4. Zofia Pragłowska-Gorczyńska
 5. Tadeusz Wieczorek
 6. Roman Przyłucki
 7. Andrzej Zborowski
 8. Konrad Domke †
 9. Krystyna Eckersdorf
 10. Jacek Hauser † (2019 r.)
 11. Mieczysław Hering
 12. Romuald Janion
 13. Krzysztof Januszkiewicz
 14. Wojciech Łobodziński
 15. Ryszard Niedbała
 16. Jerzy Pasternak † (2016 r.)
 17. Tadeusz Janowski
 18. Dominik Sankowski
 19. Tadeusz Skoczowski
 20. Andrzej Wąsowski
 21. Mirosław Wciślik
 22. Marcin Wesołowski
 23. Piotr Urbanek
 24. Jerzy Zgraja
 25. Robert Kazała
 26. Antoni Sawicki
 27. Albert Smalcerz
 28. Zbigniew Waradzyn
 29. Tomasz Teodorczyk
 30. Witold Staszewski
 31. Dariusz Czerwiński
 32. Michał Łanczont
 33. Grzegorz Komarzyniec
 34. Paweł Surdacki
 35. Michał Łaskawski
 36. Jacek Kucharski
 37. Sławomir Golak
 38. Piotr Borkowski
 39. Witold Kobos

Prezydium Komitetu (kadencja 2018r.-2021r.)

 Przewodniczący - dr hab. inż. Jerzy Zgraja prof. PŁ  

    Sekretarz - dr inż. Piotr Urbanek  

    Członkowie Prezydium:  

    1. Mirosław Wcislik       6. Ryszard Niedbała  

    2. Jerzy Barglik        7. Marcin Wesołowski  

    3. Antoni Sawicki        8. Zbigniew Waradzyn  

    4. Dariusz Czerwiński      9. Robert Kazała  

    5. Paweł Surdacki       10. Witold Kobos